Điều khoản và Điều kiện

1 Giới thiệu

1.1 Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ quản lý việc bạn sử dụng website của chúng tôi.

1.2 Bằng cách sử dụng website của chúng tôi, bạn chấp nhận toàn bộ các Điều khoản và Điều kiện này; do đó, nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được sử dụng website của chúng tôi.

1.3 Nếu bạn đăng ký trên website của chúng tôi, gửi bất kỳ tài liệu nào đến website của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của website của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý rõ ràng với các Điều khoản và Điều kiện này.

1.4 Bạn phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng website của chúng tôi; bằng cách sử dụng website của chúng tôi hoặc đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn bảo lãnh và khẳng định với chúng tôi rằng bạn ít nhất 18 tuổi.

1.5 Website của chúng tôi sử dụng cookie; bằng cách sử dụng website của chúng tôi hoặc đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo các Điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi.

2 Thông báo Bản quyền

2.1 Bản quyền (c) 2020 CasinoReviews.net.

2.2 Tuân theo các điều khoản rõ ràng của các Điều khoản và Điều kiện này:

(a) chúng tôi cùng với các bên cấp phép của mình sở hữu và kiểm soát tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong website của chúng tôi và tài liệu trên website của chúng tôi; và

(b) tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong website của chúng tôi và tài liệu trên website của chúng tôi được bảo lưu.

3 Định nghĩa và từ khóa

Đối với các Điều khoản và Điều kiện nà:

 • Cookie: một lượng nhỏ dữ liệu được tạo bởi một website và được lưu bởi trình duyệt của bạn. Nó được sử dụng để nhận diện trình duyệt của bạn, cung cấp phân tích, nhớ thông tin về bạn như sở thích ngôn ngữ của bạn hoặc thông tin đăng nhập.
 • Công ty: khi các Điều khoản và Điều kiện này nhắc đến “công ty”, “chúng tôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”, nó đề cập đến Perfomalis LTD, đó là công ty chịu trách nhiệm về thông tin của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.
 • Quốc gia: nơi CasinoReviews.net hoặc các chủ sở hữu/người sáng lập CasinoReviews.net có trụ sở, trong trường hợp này là Bulgaria.
 • Khách hàng: chỉ công ty, tổ chức hoặc cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ CasinoReviews.net để quản lý mối quan hệ với người tiêu dùng hoặc người sử dụng dịch vụ.
 • Thiết bị: bất kỳ thiết bị nào kết nối internet như điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có thể được sử dụng để truy cập CasinoReviews.net và sử dụng các dịch vụ.
 • Địa chỉ IP: mỗi thiết bị kết nối với Internet được gán một số gọi là Địa chỉ Giao thức Internet (IP). Những số này thường được gán theo khối địa lý. Địa chỉ IP thường có thể được sử dụng để xác định vị trí từ đó một thiết bị đang kết nối với Internet.
 • Nhân sự: chỉ những cá nhân được CasinoReviews.net thuê làm việc hoặc đang hợp đồng thực hiện dịch vụ thay mặt cho một trong các bên.
 • Dữ liệu cá nhân: bất kỳ thông tin nào mà trực tiếp, gián tiếp hoặc kết hợp với thông tin khác – bao gồm số định danh cá nhân – cho phép xác định và nhận dạng được một cá nhân tự nhiên.
 • Dịch vụ: chỉ dịch vụ được cung cấp bởi CasinoReviews.net như được mô tả trong các Điều khoản tương đối (nếu có) và trên nền tảng này.
 • Dịch vụ bên thứ ba: chỉ đến những nhà quảng cáo, nhà tài trợ cuộc thi, đối tác tiếp thị và khuyến mãi và những người khác cung cấp nội dung cho chúng tôi hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm.
 • Website: trang web của CasinoReviews.net, có thể truy cập thông qua URL này: https://www.casinoreviews.net/.
 • Bạn: một cá nhân hoặc thực thể đăng ký với CasinoReviews.net để sử dụng các dịch vụ.

4 Giấy phép sử dụng website

CasinoReviews.net cấp cho bạn một giấy phép có thể thu hồi, không độc quyền, không chuyển nhượng, hạn chế sử dụng dịch vụ của chúng tôi nghiêm ngặt theo các Điều khoản của Thỏa thuận này. Những Điều khoản và Điều kiện này là hợp đồng giữa bạn và CasinoReviews.net (được nhắc đến trong các Điều khoản và Điều kiện này là "CasinoReviews.net", "chúng tôi", "chúng ta" hoặc "của chúng tôi"), nhà cung cấp website CasinoReviews.net và các dịch vụ có thể truy cập từ website CasinoReviews.net (được gọi chung trong các Điều khoản và Điều kiện này là "dịch vụ CasinoReviews.net").

Trong các Điều khoản và Điều kiện này, "bạn" ám chỉ cả bạn như một cá nhân và thực thể bạn đại diện. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện này chúng tôi có quyền hủy tài khoản của bạn hoặc chặn quyền truy cập vào tài khoản của bạn mà không cần thông báo.

5 Quyền sử dụng website

5.1 Bạn có thể:

(a) xem các trang từ website của chúng tôi trong trình duyệt web;

(b) tải xuống các trang từ website của chúng tôi để lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt web;

(c) in các trang từ website của chúng tôi;

(d) phát trực tuyến các tệp âm thanh và video từ website của chúng tôi; và

(e) sử dụng dịch vụ website của chúng tôi thông qua một trình duyệt web,

tuân theo các quy định khác của các Điều khoản và Điều kiện này.

5.2 Ngoại trừ như được phép cụ thể bởi Mục 5.1 hoặc các quy định khác của các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ website của chúng tôi hoặc lưu bất kỳ tài liệu nào như vậy vào máy tính của bạn.

5.3 Bạn chỉ được sử dụng website của chúng tôi cho mục đích cá nhân của bạn và bạn không được sử dụng website của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác.

5.4 Ngoại trừ như được phép cụ thể bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào trên website của chúng tôi.

5.5 Trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền liên quan đến tài liệu, bạn không được:

(a) tái bản tài liệu từ website của chúng tôi (bao gồm tái bản trên một website khác);

(b) bán, cho thuê hoặc cấp phép con tài liệu từ website của chúng tôi;

(c) hiển thị bất kỳ tài liệu nào từ website của chúng tôi nơi công cộng;

(d) khai thác tài liệu từ website của chúng tôi cho mục đích thương mại; hoặc

(e) phân phối lại tài liệu từ website của chúng tôi.

5.6 Mặc dù Mục 5.5, bạn có thể phân phối lại bản tin của chúng tôi dưới dạng in và điện tử cho bất kỳ ai.

5.7 Chúng tôi có quyền hạn chế quyền truy cập vào các khu vực của website của chúng tôi hoặc thậm chí toàn bộ website của chúng tôi theo quyết định của chúng tôi; bạn không được vượt qua hoặc bỏ qua hoặc cố gắng vượt qua hoặc bỏ qua bất kỳ biện pháp hạn chế quyền truy cập nào trên website của chúng tôi.

6 Lạm dụng website

6.1 Bạn không được:

(a) sử dụng website của chúng tôi theo bất kỳ cách nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra hoặc có thể gây ra tổn hại cho website hoặc làm giảm hiệu suất, khả năng truy cập hoặc tính sẵn có của website;

(b) sử dụng website của chúng tôi theo cách pháp lý, gian lận hoặc có hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động nào bất hợp pháp, bất lợi, gian lận hoặc có hại;

(c) hack hoặc can thiệp vào website của chúng tôi;

(d) thăm dò, quét hoặc kiểm tra sự dễ bị tổn thương của website của chúng tôi mà không được phép;

(e) vượt qua bất kỳ hệ thống xác thực hoặc bảo mật nào hoặc quy trình liên quan đến website của chúng tôi;

(f) sử dụng website của chúng tôi để sao chép, lưu trữ, lưu trữ, truyền, gửi, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc liên kết với) bất kỳ phần mềm độc hại nào như spyware, virus máy tính, mã độc Trojan, sâu máy tính, bộ ghi phím, rootkit hoặc phần mềm máy tính độc hại khác;

(g) gây ra gánh nặng không hợp lý lớn trên nguồn lực website của chúng tôi (bao gồm băng thông, dung lượng lưu trữ và khả năng xử lý);

(h) giải mã hoặc giải mã bất kỳ thông tin liên lạc nào được gửi bởi hoặc đến website của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi;

(i) thực hiện bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu có hệ thống hoặc tự động nào (bao gồm mà không giới hạn ở cào dữ liệu, khai thác dữ liệu, trích xuất dữ liệu và thu hoạch dữ liệu) trên hoặc liên quan đến website của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi;

(j) truy cập hoặc tương tác với website của chúng tôi sử dụng bất kỳ robot, nhện hoặc phương tiện tự động nào trừ mục đích lập chỉ mục tìm kiếm;

(k) vi phạm các chỉ dẫn được đặt ra trong tệp robots.txt cho website của chúng tôi;

(l) sử dụng dữ liệu thu thập từ website của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào (bao gồm mà không giới hạn ở tiếp thị qua email, tiếp thị qua SMS, tiếp thị qua điện thoại và gửi thư trực tiếp) hoặc

(m) làm bất cứ điều gì can thiệp vào việc sử dụng bình thường của website của chúng tôi.

6.2  Bạn phải đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi qua website của chúng tôi hoặc liên quan đến website của chúng tôi là chính xác, đầy đủ và không gây hiểu nhầm.

7 Hạn chế

Bạn đồng ý không, và bạn sẽ không cho phép người khác:

7.1 Cấp phép, bán, cho thuê, cho mượn, giao, phân phối, truyền bá, lưu trữ, thuê ngoài, tiết lộ, hoặc khai thác thương mại dịch vụ hoặc làm cho nền tảng có sẵn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

7.2 Sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh, tháo dỡ, giải mã, biên dịch ngược hoặc kỹ thuật đảo ngược bất kỳ phần nào của dịch vụ.

7.3 Loại bỏ, thay đổi, hoặc làm mờ đi bất kỳ thông báo sở hữu nào (bao gồm bất kỳ thông báo về thương hiệu hoặc bản quyền) của hoặc các đối tác, nhà cung cấp, hoặc nhà cấp phép của dịch vụ.

8 Liên kết đến các website khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các website khác không được chúng tôi vận hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến website của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét Điều khoản và Điều kiện của mỗi website bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, Điều khoản và Điều kiện, hoặc các thực hành của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

9 Liên kết Affiliate

9.1 Website của chúng tôi bao gồm liên kết đến các website của thương nhân bên thứ ba cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ.

9.2 Chúng tôi có thể kiếm được phí liên kết từ một thương nhân nếu bạn nhấp vào liên kết của thương nhân đó trên website của chúng tôi và sau đó thực hiện mua hàng trên website của thương nhân.

9.3 Bạn công nhận rằng:

(a) chúng tôi không xác minh các thương nhân bên thứ ba;

(b) chúng tôi không kiểm tra, kiểm toán, giám sát hoặc kiểm soát: danh tính, tín nhiệm hoặc tính xác thực của các thương nhân bên thứ ba; an ninh của các website thương nhân bên thứ ba; hoặc độ chính xác của thông tin được công bố trên các website thương nhân bên thứ ba;

(c) chúng tôi không phải là bên trong bất kỳ hợp đồng nào cho việc mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ được ký kết giữa bạn và một thương nhân bên thứ ba; và

(d) website của chúng tôi chứa thông tin do các thương nhân bên thứ ba cung cấp, và chúng tôi không kiểm tra, kiểm toán hoặc giám sát độ chính xác của thông tin đó,

và do đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng một website thương nhân bên thứ ba, bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi một thương nhân bên thứ ba, bất kỳ lời đề nghị nào được thực hiện bởi một thương nhân bên thứ ba, hoặc bất kỳ hợp đồng nào với một thương nhân bên thứ ba.

9.4 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thực thi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào, và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải hòa giải giữa các bên trong bất kỳ hợp đồng nào như vậy.

9.5 Các quy định của Mục 9 này tuân theo Mục 19.1.

10 Đăng ký và tài khoản

10.1 Bạn có thể đăng ký một tài khoản trên website của chúng tôi bằng cách hoàn thành và gửi biểu mẫu đăng ký tài khoản trên website của chúng tôi.

10.2 Bạn không được cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng tài khoản của mình để truy cập website.

10.3 Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng văn bản nếu bạn phát hiện ra bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của tài khoản của mình.

10.4 Bạn không được sử dụng tài khoản của bất kỳ người nào khác để truy cập website.

11 Chi tiết đăng nhập của người dùng

11.1 Nếu bạn đăng ký một tài khoản trên website của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu chọn một ID người dùng và mật khẩu.

11.2 ID người dùng của bạn không được gây nhầm lẫn và phải tuân thủ các quy tắc nội dung được nêu trong Mục 14; bạn không được sử dụng tài khoản hoặc ID người dùng của mình để giả mạo bất kỳ người nào.

11.3 Bạn phải giữ mật khẩu của mình được bảo mật.

11.4 Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng văn bản nếu bạn phát hiện ra bất kỳ sự tiết lộ mật khẩu nào.

11.5 Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào trên website của chúng tôi phát sinh từ việc không giữ mật khẩu được bảo mật và có thể bị chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ sự cố đó.

12 Hủy bỏ và tạm ngưng tài khoản

12.1 Chúng tôi có thể:

(a) tạm ngưng tài khoản của bạn;

(b) hủy tài khoản của bạn; và/hoặc

(c) chỉnh sửa chi tiết tài khoản của bạn,

bất cứ lúc nào theo quyết định duy nhất của chúng tôi mà không cần thông báo hay giải thích.

12.2 bất cứ lúc nào theo quyết định duy nhất của chúng tôi mà không cần thông báo hay giải thích.

13 Nội dung của bạn: giấy phép

13.1 Trong các Điều khoản và Điều kiện này, "nội dung của bạn" có nghĩa là tất cả các tác phẩm và vật liệu (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video, tài liệu âm thanh-hình ảnh, kịch bản, phần mềm và tệp tin) mà bạn gửi cho chúng tôi hoặc website của chúng tôi để lưu trữ hoặc công bố trên, xử lý bởi, hoặc truyền qua website của chúng tôi.

13.2 Bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, lưu trữ, điều chỉnh, công bố, dịch và phân phối nội dung của bạn trên website này, trên bất kỳ website kế nhiệm nào và trong bất kỳ phương tiện hiện tại hoặc tương lai.

13.3 Bạn cấp cho chúng tôi quyền sub-license các quyền được cấp phép theo Mục 13.2.

13.4 Bạn cấp cho chúng tôi quyền khởi kiện vi phạm các quyền được cấp phép theo Mục 13.2.

13.5 Bạn từ bỏ tất cả các quyền đạo đức trong nội dung của mình đến mức tối đa được phép bởi luật pháp áp dụng; và bạn bảo đảm và khẳng định rằng tất cả các quyền đạo đức khác trong nội dung của bạn đã được từ bỏ đến mức tối đa được phép bởi luật pháp áp dụng.

13.6 Bạn có thể chỉnh sửa nội dung của mình đến mức được phép sử dụng chức năng chỉnh sửa được cung cấp trên website của chúng tôi.

13.7 Không ảnh hưởng đến các quyền khác của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của các Điều khoản và Điều kiện này theo bất kỳ cách nào, hoặc nếu chúng tôi có lý do hợp lý nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này theo bất kỳ cách nào, chúng tôi có thể xóa, bãi bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả nội dung của bạn.

14 Nội dung của bạn: các quy tắc

14.1 Bạn bảo đảm và khẳng định rằng nội dung của bạn sẽ tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.

14.2 Nội dung của bạn không được phạm pháp hoặc bất hợp pháp, không được xâm phạm quyền hợp pháp của bất kỳ cá nhân nào, và không được tạo điều kiện cho việc khởi kiện pháp lý chống lại bất kỳ cá nhân nào (trong mọi trường hợp ở bất kỳ quốc gia nào và theo bất kỳ luật pháp nào áp dụng).

14.3 Nội dung của bạn, và việc sử dụng nội dung của bạn bởi chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này, không được:

Nội dung của bạn, và việc sử dụng nội dung của bạn bởi chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này, không được:

(b) tục tĩu hoặc không đứng đắn;

(c) xâm phạm bất kỳ quyền bản quyền, quyền đạo đức, quyền cơ sở dữ liệu, quyền thương hiệu, quyền thiết kế, quyền chống làm nhái, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác;

(d) xâm phạm bất kỳ quyền tin cậy, quyền riêng tư hoặc quyền theo luật bảo vệ dữ liệu;

(e) tạo thành lời khuyên cẩu thả hoặc chứa bất kỳ phát biểu cẩu thả nào;

(f) kích động phạm tội, hướng dẫn phạm tội hoặc quảng bá hoạt động tội phạm;

(g) coi thường tòa án, hoặc vi phạm bất kỳ lệnh của tòa nào;

(h) vi phạm luật pháp về thù hận chủng tộc hoặc tôn giáo hoặc phân biệt đối xử;

(i) báng bổ;

(j) vi phạm luật bí mật nhà nước;

(k) vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào đối với bất kỳ cá nhân nào;

(l) mô tả bạo lực một cách rõ ràng, trực quan hoặc không cần thiết;

(m) khiêu dâm, tục tĩu, gợi ý hoặc quá mức gợi dục;

(n) không chính xác, sai sự thật, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm;

(o) bao gồm hoặc chứa bất kỳ hướng dẫn, lời khuyên hoặc thông tin nào khác mà nếu được thực hiện có thể gây ra bệnh tật, thương tích hoặc cái chết, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác;

(p) tạo thành spam;

(q) gây phản cảm, lừa đảo, gian lận, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, chống đối xã hội, đe dọa, thù địch, phân biệt đối xử hoặc kích động;

(r) gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết cho bất kỳ cá nhân nào.

15 Gợi ý của bạn

Bất kỳ phản hồi, bình luận, ý tưởng, cải tiến hoặc gợi ý (tổng hợp lại, “Gợi ý”) do bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến dịch vụ sẽ là tài sản độc quyền và duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi có quyền tự do sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, xuất bản hoặc tái phân phối Gợi ý cho bất kỳ mục đích nào theo bất kỳ cách nào mà không cần trao đổi hoặc bồi thường cho bạn.

16 Sự đồng ý của bạn

Chúng tôi đã cập nhật Điều khoản và Điều kiện để cung cấp cho bạn sự minh bạch hoàn toàn về những gì được thiết lập khi bạn truy cập website của chúng tôi và cách nó được sử dụng. Bằng việc sử dụng dịch vụ và đăng ký một tài khoản, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

17 Sự đồng ý của bạn

17.1 Nếu bạn phát hiện bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động bất hợp pháp nào trên website của chúng tôi, hoặc bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động nào vi phạm Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

17.2 Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động nào như vậy qua email đến [email protected]

18 Bảo hành có giới hạn

18.1 Chúng tôi không bảo đảm hoặc đại diện:

(a) tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin được công bố trên website của chúng tôi;

(b) rằng tài liệu trên website là cập nhật; hoặc

(c) website hoặc bất kỳ dịch vụ nào trên website sẽ tiếp tục có sẵn.

18.2 Chúng tôi có quyền ngưng hoặc thay đổi bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ trên website của chúng tôi, và ngừng xuất bản website của chúng tôi, bất cứ lúc nào theo quyết định duy nhất của chúng tôi mà không cần thông báo hoặc giải thích; và ngoại trừ trong phạm vi được quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, bạn sẽ không có quyền được bồi thường hoặc thanh toán khác khi dịch vụ trên website bị ngưng hoặc thay đổi, hoặc nếu chúng tôi ngừng xuất bản website.

18.3 Đến mức tối đa được phép bởi luật áp dụng và tuân theo Mục 19.1, chúng tôi loại trừ tất cả các bảo đảm và đại diện liên quan đến nội dung của các Điều khoản và Điều kiện này, website của chúng tôi và việc sử dụng website của chúng tôi.

19 Giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý

19.1 Không có gì trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ:

(a) hạn chế hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cẩu thả;

(b) hạn chế hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào đối với gian lận hoặc đại diện gian dối;

(c) hạn chế bất kỳ trách nhiệm nào theo cách không được phép theo luật áp dụng; hoặc

(d) loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào không thể được loại trừ theo luật áp dụng.

19.2 Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm được nêu trong Mục 19 này và ở nơi khác trong các Điều khoản và Điều kiện này:

(a) tuân theo Mục 19.1; và

(b) điều chỉnh tất cả các trách nhiệm phát sinh theo các Điều khoản và Điều kiện này hoặc liên quan đến chủ đề của các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm các trách nhiệm phát sinh trong hợp đồng, trong tort (bao gồm cả sự cẩu thả) và cho vi phạm nghĩa vụ pháp lý, trừ trường hợp được cung cấp rõ ràng ngược lại trong các Điều khoản và Điều kiện này.

19.3 Đến mức mà website của chúng tôi và thông tin cũng như dịch vụ trên website của chúng tôi được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào.

19.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ sự kiện hoặc sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

19.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ tổn thất kinh doanh nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) tổn thất hoặc hư hỏng đối với lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, sử dụng, sản xuất, tiết kiệm dự kiến, kinh doanh, hợp đồng, cơ hội thương mại, hoặc uy tín.

19.6 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào của dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hoặc phần mềm.

19.7 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ tổn thất đặc biệt, gián tiếp hoặc hậu quả nào.

19.8 Bạn chấp nhận rằng chúng tôi có lợi ích trong việc hạn chế trách nhiệm cá nhân của các cán bộ và nhân viên của chúng tôi và, xét đến lợi ích đó, bạn công nhận rằng chúng tôi là một thực thể trách nhiệm hữu hạn; bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu cá nhân nào chống lại các cán bộ hoặc nhân viên của chúng tôi về bất kỳ tổn thất nào bạn gặp phải liên quan đến website hoặc các Điều khoản và Điều kiện này (điều này, tất nhiên, không hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của thực thể trách nhiệm hữu hạn chính thức cho các hành động và sự bỏ sót của các cán bộ và nhân viên của chúng tôi).

20 Bồi thường

20.1 Theo đây, bạn bồi thường cho chúng tôi và cam kết bồi thường cho chúng tôi đối với mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý và bất kỳ khoản tiền nào chúng tôi trả cho bên thứ ba để giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp) phát sinh hoặc do chúng tôi gánh chịu và phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này.

21 Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này

21.1 Mà không ảnh hưởng đến các quyền khác của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này, nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này theo bất kỳ cách nào, hoặc nếu chúng tôi có lý do hợp lý nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này theo bất kỳ cách nào, chúng tôi có thể:

(a) gửi cho bạn một hoặc nhiều cảnh báo chính thức;

(b) tạm thời ngưng quyền truy cập vào website của chúng tôi của bạn;

(c) cấm vĩnh viễn bạn truy cập vào website của chúng tôi;

(d) chặn các máy tính sử dụng địa chỉ IP của bạn khỏi việc truy cập vào website của chúng tôi;

(e) liên hệ với một hoặc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn và yêu cầu họ chặn quyền truy cập của bạn vào website của chúng tôi;

(f) bắt đầu hành động pháp lý chống lại bạn, dù là vi phạm hợp đồng hay vì lý do khác; và/hoặc

(g) tạm ngưng hoặc xóa bỏ tài khoản của bạn trên website của chúng tôi.

21.2 Khi chúng tôi tạm ngưng, cấm hoặc chặn quyền truy cập của bạn vào website của chúng tôi hoặc một phần của website, bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào để vượt qua sự tạm ngưng, cấm đoán hoặc chặn đó (bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo và/hoặc sử dụng một tài khoản khác).

22 Nhãn hiệu

22.1 Các nhãn hiệu định danh, logo của chúng tôi, và các nhãn hiệu đăng ký và không đăng ký khác thuộc về chúng tôi; chúng tôi không cho phép sử dụng các nhãn hiệu này, và việc sử dụng như vậy có thể là vi phạm quyền của chúng tôi.

22.2 Các nhãn hiệu đăng ký và không đăng ký của bên thứ ba hoặc các dấu hiệu dịch vụ trên website của chúng tôi là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng và, trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi không chứng thực và không liên kết với bất kỳ chủ sở hữu quyền nào như vậy và do đó chúng tôi không thể cấp phép sử dụng các quyền đó.

23 Thay đổi

23.1 Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này từ thời gian này sang thời gian khác.

23.2 Các Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi sẽ áp dụng cho việc sử dụng website của chúng tôi từ ngày công bố các Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi trên website, và bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào bạn có thể có để được thông báo về, hoặc để đồng ý với, sự sửa đổi của các Điều khoản và Điều kiện này.

23.3 Nếu bạn đã đồng ý rõ ràng với các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của bạn với bất kỳ sửa đổi nào của các Điều khoản và Điều kiện này; và nếu bạn không đưa ra sự đồng ý rõ ràng với các Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi trong khoảng thời gian mà chúng tôi quy định, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa hoặc xóa bỏ tài khoản của bạn trên website, và bạn phải ngừng sử dụng website.

24 Thay đổi

24.1 Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển giao, thuê lại hoặc xử lý theo cách khác quyền và/hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này.

24.2 Bạn không thể mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của chúng tôi chuyển nhượng, chuyển giao, thuê lại hoặc xử lý theo cách khác bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này.

25 Tính chia lẻ

25.1 Nếu một điều khoản của các Điều khoản và Điều kiện này được bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào xác định là bất hợp pháp và/hoặc không thể thi hành, các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực.

25.2 Nếu bất kỳ điều khoản bất hợp pháp và/hoặc không thể thi hành nào của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ trở nên hợp pháp hoặc có thể thi hành nếu một phần của nó được xóa bỏ, phần đó sẽ được coi là đã bị xóa, và phần còn lại của điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực.

26 Quyền của bên thứ ba

26.1 Hợp đồng theo các Điều khoản và Điều kiện này là vì lợi ích của chúng tôi và lợi ích của bạn và không nhằm mục đích mang lại lợi ích hoặc có thể thi hành bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

26.2 Việc thực hiện các quyền của các bên theo hợp đồng theo các Điều khoản và Điều kiện này không phụ thuộc vào sự đồng ý của bất kỳ bên thứ ba nào.

27 Toàn bộ thỏa thuận

27.1 Tuân theo Điều 19.1, các Điều khoản và Điều kiện này, cùng với Chính sách Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi, sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng website của chúng tôi và sẽ thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng website của chúng tôi.

28 Luật pháp và quyền tài phán

28.1 Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Bulgaria.

28.2 Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ thuộc về quyền tài phán độc quyền của các tòa án Bulgaria.

Cập nhật vào