Chính sách Quyền riêng tư và Cookie

CasinoReviews.net cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư và Cookie này giải thích cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và tiết lộ bởi CasinoReviews.net.

Chính sách Quyền riêng tư và Cookie này áp dụng cho website của chúng tôi và các tiểu mục liên quan (tổng hợp lại, “Dịch vụ” của chúng tôi) cùng với ứng dụng của chúng tôi tại CasinoReviews.net. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn biểu thị rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư và Cookie này và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Định nghĩa và các thuật ngữ quan trọng

Để giúp giải thích mọi thứ một cách rõ ràng nhất có thể trong Chính sách Quyền riêng tư này, mỗi khi bất kỳ thuật ngữ nào được đề cập, chúng được định nghĩa một cách chính xác như sau:

 • Cookie: một lượng nhỏ dữ liệu được tạo bởi một trang web và được trình duyệt của bạn lưu. Nó được sử dụng để xác định trình duyệt của bạn, cung cấp phân tích và ghi nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập của bạn.
 • Công ty: khi các Điều khoản và Điều kiện này nhắc đến "công ty", "chúng tôi", "chúng ta", hoặc "của chúng tôi", nó ám chỉ Perfomalis, đơn vị chịu trách nhiệm về thông tin của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.
 • Quốc gia: nơi CasinoReviews.net hoặc các chủ sở hữu/người sáng lập CasinoReviews.net đặt trụ sở, trong trường hợp này là Bulgaria.
 • Khách hàng: ám chỉ công ty, tổ chức hoặc cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ CasinoReviews.net để quản lý mối quan hệ với người tiêu dùng hoặc người sử dụng dịch vụ.
 • Thiết bị: bất kỳ thiết bị nào kết nối internet như điện thoại, máy tính bảng, máy tính, hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có thể được sử dụng để truy cập CasinoReviews.net và sử dụng các dịch vụ.
 • Địa chỉ IP: mỗi thiết bị kết nối với Internet được gán một số được biết đến là Địa chỉ Giao thức Internet (IP). Những số này thường được gán theo khối địa lý. Địa chỉ IP thường có thể được sử dụng để xác định vị trí từ đó một thiết bị đang kết nối với Internet.
 • Nhân viên: ám chỉ những cá nhân làm việc cho CasinoReviews.net hoặc đang dưới hợp đồng thực hiện dịch vụ thay mặt cho một trong các bên.
 • Dữ liệu cá nhân: bất kỳ thông tin nào trực tiếp, gián tiếp, hoặc liên kết với thông tin khác – bao gồm số định danh cá nhân – cho phép xác định và nhận diện được một cá nhân tự nhiên.
 • Dịch vụ: ám chỉ dịch vụ được cung cấp bởi CasinoReviews.net như được mô tả trong các Điều khoản tương ứng (nếu có) và trên nền tảng này.
 • Dịch vụ bên thứ ba: ám chỉ các nhà quảng cáo, nhà tài trợ cuộc thi, đối tác quảng bá và tiếp thị, và những người khác cung cấp nội dung của chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.
 • Website: trang web của CasinoReviews.net, có thể truy cập thông qua URL này: https://www.casinoreviews.net/.
 • Bạn: một cá nhân hoặc thực thể đăng ký với CasinoReviews.net để sử dụng các dịch vụ.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn truy cập website của chúng tôi, đăng ký trên trang của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin, phản hồi một cuộc khảo sát, hoặc điền vào một biểu mẫu.

 • Tên / Tên người dùng
 • Địa chỉ Email
 • Địa chỉ Gửi thư
 • Tuổi
 • Mật khẩu

Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ thiết bị di động để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn, mặc dù những tính năng này hoàn toàn tự chọn:

 • Vị trí (GPS): Dữ liệu vị trí giúp tạo ra một biểu diễn chính xác về sở thích của bạn, và điều này có thể được sử dụng để mang lại nội dung hướng tới và phù hợp hơn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập như thế nào?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong những cách sau:

 • Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn giúp chúng tôi phản hồi tốt hơn với nhu cầu cá nhân của bạn)
 • ∙Để cải thiện website của chúng tôi (chúng tôi luôn cố gắng cải thiện các đề xuất website dựa trên thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)
 • Để cải thiện dịch vụ khách hàng (thông tin của bạn giúp chúng tôi phản hồi hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ)
 • Để quản lý một cuộc thi, khuyến mãi, khảo sát, hoặc tính năng khác của trang
 • Để gửi email định kỳ

CasinoReviews.net sử dụng thông tin người dùng cuối từ bên thứ ba khi nào?

CasinoReviews.net sẽ thu thập dữ liệu người dùng cuối cần thiết để cung cấp dịch vụ CasinoReviews.net cho khách hàng của chúng tôi.

Người dùng cuối có thể tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin họ đã chia sẻ trên các trang web mạng xã hội. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào như vậy, chúng tôi có thể thu thập thông tin công khai từ các trang web mạng xã hội mà bạn đã chỉ ra. Bạn có thể kiểm soát số lượng thông tin mà các trang web mạng xã hội công bố bằng cách truy cập các trang web này và thay đổi cài đặt quyền riêng tư của bạn.

CasinoReviews.net sử dụng thông tin khách hàng từ bên thứ ba khi nào?

Chúng tôi nhận được một số thông tin từ bên thứ ba khi bạn liên hệ với chúng tôi. Ví dụ, khi bạn gửi địa chỉ email của mình cho chúng tôi để thể hiện sự quan tâm trở thành khách hàng của CasinoReviews.net, chúng tôi nhận được thông tin từ một bên thứ ba cung cấp dịch vụ phát hiện gian lận tự động cho CasinoReviews.net. Chúng tôi cũng thỉnh thoảng thu thập thông tin được công bố công khai trên các trang web mạng xã hội. Bạn có thể kiểm soát số lượng thông tin mà các trang web mạng xã hội công bố bằng cách truy cập các trang web này và thay đổi cài đặt quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi có chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập với bên thứ ba không?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập, cả thông tin cá nhân và không cá nhân, với các bên thứ ba như nhà quảng cáo, nhà tài trợ cuộc thi, đối tác quảng bá và tiếp thị, và những người khác cung cấp nội dung của chúng tôi hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ nó với các công ty liên kết hiện tại và tương lai và đối tác kinh doanh của chúng tôi, và nếu chúng tôi tham gia vào một sáp nhập, bán tài sản, hoặc tổ chức kinh doanh khác, chúng tôi cũng có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân và không cá nhân của bạn cho người kế nhiệm quyền lợi của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như lưu trữ và bảo trì máy chủ và website, quản lý và lưu trữ cơ sở dữ liệu, quản lý email, tiếp thị lưu trữ, xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ khách hàng, và thực hiện các đơn đặt hàng cho sản phẩm và dịch vụ bạn có thể mua qua website. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, và có thể là một số thông tin không cá nhân, với các bên thứ ba này để cho phép họ thực hiện các dịch vụ này cho chúng tôi và cho bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ phần dữ liệu file nhật ký của mình, bao gồm cả địa chỉ IP, cho mục đích phân tích với các bên thứ ba như đối tác phân tích web, nhà phát triển ứng dụng và mạng quảng cáo. Nếu địa chỉ IP của bạn được chia sẻ, nó có thể được sử dụng để ước lượng vị trí chung và các thông tin kỹ thuật khác như tốc độ kết nối, liệu bạn đã truy cập website tại một địa điểm chung hay không, và loại thiết bị được sử dụng để truy cập website. Họ có thể tổng hợp thông tin về quảng cáo của chúng tôi và những gì bạn thấy trên website rồi sau đó cung cấp kiểm toán, nghiên cứu và báo cáo cho chúng tôi và các nhà quảng cáo của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân và không cá nhân về bạn cho chính phủ hoặc các quan chức thực thi pháp luật, hoặc các bên tư nhân khi chúng tôi, theo quyết định độc lập của mình, cho rằng việc đó là cần thiết hoặc phù hợp để phản hồi các yêu cầu, quy trình pháp lý (bao gồm các trát đòi hầu tòa), bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi hoặc của bên thứ ba, an toàn của công chúng hoặc bất kỳ cá nhân nào, ngăn chặn hoặc dừng bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, không đạo đức hoặc có thể hành động pháp lý, hoặc tuân thủ các lệnh của tòa án, luật, quy tắc và quy định áp dụng.

Thông tin được thu thập từ khách hàng và người dùng cuối khi nào và ở đâu?

CasinoReviews.net sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn từ các bên thứ ba như đã mô tả ở trên.

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn như thế nào?

Bằng cách gửi địa chỉ email của bạn trên website này, bạn đồng ý nhận email từ chúng tôi. Bạn có thể hủy tham gia bất kỳ danh sách email nào của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết từ chối hoặc tùy chọn hủy đăng ký khác được bao gồm trong email tương ứng. Chúng tôi chỉ gửi email cho những người đã cho phép chúng tôi liên hệ với họ, dù là trực tiếp hoặc thông qua một bên thứ ba. Chúng tôi không gửi email thương mại không được yêu cầu, bởi vì chúng tôi ghét spam giống như bạn.

Chúng tôi giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ CasinoReviews.net cho bạn và thực hiện các mục đích được mô tả trong chính sách này. Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ ai chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn và thực hiện các dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Khi chúng tôi không còn cần sử dụng thông tin của bạn và không cần giữ nó để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của chúng tôi, chúng tôi sẽ xoá nó khỏi hệ thống của mình hoặc làm cho nó không xác định được danh tính để chúng tôi không thể nhận diện bạn.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật đa dạng để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, gửi, hoặc truy cập thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi cung cấp sử dụng máy chủ an toàn. Tất cả thông tin nhạy cảm được truyền qua công nghệ Secure Socket Layer (SSL) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền với quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống đó và được yêu cầu giữ thông tin đó một cách bí mật. Sau một giao dịch, thông tin riêng tư của bạn không bao giờ được giữ lại trên hồ sơ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho CasinoReviews.net hoặc đảm bảo rằng thông tin của bạn trên Dịch vụ không thể bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại bởi sự vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi.

Thông tin của tôi có thể được chuyển giao sang các quốc gia khác không?

CasinoReviews.net được thành lập tại Bulgaria. Thông tin được thu thập qua website của chúng tôi, thông qua tương tác trực tiếp với bạn, hoặc từ việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi có thể được chuyển giao từ thời gian này sang thời gian khác đến các văn phòng hoặc nhân viên của chúng tôi, hoặc đến bên thứ ba, được đặt ở khắp nơi trên thế giới, và có thể được xem và lưu trữ ở bất cứ đâu trên thế giới, bao gồm cả các quốc gia có thể không có luật pháp chung áp dụng điều chỉnh việc sử dụng và chuyển giao dữ liệu như vậy. Đến mức tối đa được cho phép bởi luật áp dụng, bằng cách sử dụng bất kỳ điều trên, bạn tự nguyện đồng ý với việc chuyển giao và lưu trữ xuyên biên giới của thông tin đó.

Thông tin được thu thập thông qua dịch vụ CasinoReviews.net có an toàn không?

Chúng tôi áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ an ninh thông tin của bạn. Chúng tôi có các thủ tục vật lý, điện tử và quản lý để giúp bảo vệ, ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì an ninh dữ liệu, và sử dụng thông tin của bạn một cách chính xác. Tuy nhiên, không có con người hay hệ thống bảo mật nào là không thể phá vỡ, bao gồm cả hệ thống mã hóa. Ngoài ra, con người có thể phạm tội cố ý, mắc lỗi, hoặc không tuân thủ chính sách. Do đó, mặc dù chúng tôi sử dụng nỗ lực hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó. Nếu luật áp dụng quy định bất kỳ nghĩa vụ không thể từ chối nào để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý rằng hành vi cố ý sẽ được sử dụng để đo lường sự tuân thủ nghĩa vụ của chúng tôi.

Tôi có thể cập nhật hoặc sửa đổi thông tin của mình không?

Quyền của bạn để yêu cầu cập nhật hoặc sửa đổi thông tin mà CasinoReviews.net thu thập phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn với CasinoReviews.net. Nhân viên có thể cập nhật hoặc sửa đổi thông tin của họ như được chi tiết trong các chính sách tuyển dụng nội bộ của công ty chúng tôi.

Khách hàng có quyền yêu cầu hạn chế một số việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận dạng như sau. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để:

 • (1) cập nhật hoặc sửa đổi thông tin cá nhân có thể nhận dạng của bạn;
 • (2) thay đổi sở thích của bạn đối với các thông tin liên lạc và các thông tin khác bạn nhận từ chúng tôi, hoặc
 • (3) xóa thông tin cá nhân có thể nhận dạng về bạn được duy trì trên hệ thống của chúng tôi (tuân theo đoạn văn sau), bằng cách hủy bỏ tài khoản của bạn.

Các cập nhật, sửa đổi, thay đổi và xóa bỏ này sẽ không ảnh hưởng đến các thông tin khác mà chúng tôi duy trì, hoặc thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho bên thứ ba theo Chính sách Quyền riêng tư và Cookie này trước khi cập nhật, sửa đổi, thay đổi hoặc xóa bỏ. Để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của bạn, chúng tôi có thể thực hiện các bước hợp lý (như yêu cầu một mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập vào hồ sơ hoặc thực hiện sửa đổi. Bạn có trách nhiệm duy trì bí mật mật khẩu duy nhất và thông tin tài khoản của mình mọi lúc.

Bạn nên biết rằng không thể loại bỏ từng bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi khỏi hệ thống của chúng tôi theo công nghệ. Nhu cầu sao lưu hệ thống của chúng tôi để bảo vệ thông tin khỏi mất mát vô ý nghĩa là một bản sao của thông tin của bạn có thể tồn tại trong một hình thức không thể xóa bỏ, sẽ khó hoặc không thể tìm thấy cho chúng tôi. Ngay sau khi nhận được yêu cầu của bạn, tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà chúng tôi sử dụng tích cực và các phương tiện dễ tìm kiếm khác sẽ được cập nhật, sửa đổi, thay đổi hoặc xóa, phù hợp, càng sớm và càng khả thi về mặt kỹ thuật và lý thuyết.

Nếu bạn là người dùng cuối và muốn cập nhật, xóa, hoặc nhận bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với tổ chức mà bạn là khách hàng.

Bán doanh nghiệp

Chúng tôi có quyền chuyển giao thông tin cho bên thứ ba trong trường hợp bán, sáp nhập hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc gần như toàn bộ tài sản của CasinoReviews.net hoặc bất kỳ Chi nhánh Doanh nghiệp của CasinoReviews.net, hoặc phần của CasinoReviews.net hoặc bất kỳ Chi nhánh Doanh nghiệp của CasinoReviews.net mà Dịch vụ liên quan, hoặc trong trường hợp chúng tôi ngừng kinh doanh hoặc nộp đơn phá sản, tái cơ cấu hoặc tương tự, miễn là bên thứ ba đồng ý tuân thủ các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này.

Luật điều chỉnh

Chính sách Quyền riêng tư và Cookie này được điều chỉnh bởi luật pháp của Bulgaria mà không xem xét đến quy định về xung đột luật pháp. Bạn đồng ý với quyền tài phán độc quyền của các tòa án liên quan đến bất kỳ hành động hoặc tranh chấp nào phát sinh giữa các bên dưới hoặc liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này.

Luật pháp Bulgaria, loại trừ các quy tắc xung đột luật pháp của nó, sẽ điều chỉnh thỏa thuận này và việc bạn sử dụng website. Việc bạn sử dụng website cũng có thể chịu sự điều chỉnh của các luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Bằng cách sử dụng CasinoReviews.net hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi, bạn biểu thị sự chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này, bạn không nên tương tác với website của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng website, tương tác trực tiếp với chúng tôi, hoặc theo dõi các thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư và Cookie mà không ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Sự đồng ý của bạn

Chúng tôi đã cập nhật Chính sách Quyền riêng tư và Cookie của mình để cung cấp sự minh bạch hoàn toàn về những gì được thiết lập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và cách nó được sử dụng. Bằng việc sử dụng website và đăng ký một tài khoản, bạn bằng này đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Liên kết đến các website khác

Chính sách Quyền riêng tư và Cookie này chỉ áp dụng cho các Dịch vụ. Các Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các website khác không được vận hành hoặc kiểm soát bởi CasinoReviews.net. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác hoặc ý kiến được bày tỏ trên các website đó, và các website đó không được điều tra, giám sát hoặc kiểm tra về độ chính xác hoặc đầy đủ bởi chúng tôi. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để di chuyển từ các Dịch vụ sang một website khác, Chính sách Quyền riêng tư và Cookie của chúng tôi không còn hiệu lực nữa. Việc duyệt và tương tác trên bất kỳ website nào khác, bao gồm những website có liên kết trên nền tảng của chúng tôi, tuân theo quy định và chính sách riêng của website đó. Các bên thứ ba như vậy có thể sử dụng cookie riêng của họ hoặc các phương pháp khác để thu thập thông tin về bạn.

Cookie

CasinoReviews.net sử dụng "cookie" để xác định các khu vực của website mà bạn đã truy cập. Một cookie là một mảnh dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi trình duyệt web của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao hiệu suất và chức năng của website của chúng tôi, nhưng chúng không cần thiết cho việc sử dụng nó. Tuy nhiên, không có những cookie này, một số chức năng như video có thể trở nên không khả dụng hoặc bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập mỗi lần bạn truy cập website vì chúng tôi không thể nhớ rằng bạn đã đăng nhập trước đó. Hầu hết các trình duyệt web có thể được thiết lập để vô hiệu hóa việc sử dụng cookie. Tuy nhiên, nếu bạn vô hiệu hóa cookie, bạn có thể không thể truy cập chính xác hoặc hoàn toàn vào chức năng trên website của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ đặt thông tin cá nhân có thể nhận dạng trong cookie.

Chặn và vô hiệu hóa cookie và công nghệ tương tự

Bất kể bạn ở đâu, bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt của mình để chặn cookie và công nghệ tương tự, nhưng hành động này có thể chặn cookie thiết yếu của chúng tôi và ngăn website của chúng tôi hoạt động đúng cách, và bạn có thể không thể sử dụng hoàn toàn tất cả các tính năng và dịch vụ của nó. Bạn cũng nên biết rằng bạn cũng có thể mất một số thông tin đã lưu (ví dụ: thông tin đăng nhập đã lưu, sở thích trang web) nếu bạn chặn cookie trên trình duyệt của mình. Các trình duyệt khác nhau cung cấp các điều khiển khác nhau cho bạn. Vô hiệu hóa một cookie hoặc danh mục cookie không xóa cookie khỏi trình duyệt của bạn, bạn sẽ cần phải làm điều này tự mình từ trình duyệt của bạn, bạn nên truy cập menu trợ giúp của trình duyệt của mình để biết thêm thông tin.

Thay đổi Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Dịch vụ và chính sách của mình, và chúng tôi có thể cần phải thực hiện thay đổi vào Chính sách Quyền riêng tư và Cookies này để chúng phản ánh chính xác Dịch vụ và chính sách của chúng tôi. Trừ khi luật pháp yêu cầu khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ, thông qua Dịch vụ của chúng tôi) trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi vào Chính sách Quyền riêng tư này và cho bạn cơ hội xem xét chúng trước khi chúng có hiệu lực. Sau đó, nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách Quyền riêng tư đã cập nhật. Nếu bạn không muốn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này hoặc bất kỳ Chính sách Quyền riêng tư nào đã được cập nhật, bạn có thể xóa tài khoản của mình.

Dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi có thể hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp nội dung của bên thứ ba (bao gồm dữ liệu, thông tin, ứng dụng và các sản phẩm dịch vụ khác) hoặc cung cấp liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba (“Dịch vụ của Bên Thứ Ba”).

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng CasinoReviews.net sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Dịch vụ của Bên Thứ Ba nào, bao gồm độ chính xác, tính đầy đủ, tính kịp thời, tính hợp pháp, tính đúng đắn, chất lượng hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của chúng. CasinoReviews.net không giả định và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với bạn hoặc bất kỳ người hoặc thực thể nào khác đối với bất kỳ Dịch vụ của Bên Thứ Ba nào.

Dịch vụ của Bên Thứ Ba và liên kết đến chúng chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi cho bạn và bạn truy cập và sử dụng chúng hoàn toàn theo rủi ro của riêng bạn và tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

Công nghệ Theo dõi

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao hiệu suất và chức năng của trang web của mình, nhưng chúng không cần thiết cho việc sử dụng trang web. Tuy nhiên, không có những cookie này, một số chức năng như video có thể trở nên không khả dụng hoặc bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập mỗi lần bạn truy cập trang web vì chúng tôi không thể nhớ rằng bạn đã đăng nhập trước đó.

Google Maps API

Google Maps API là công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo bản đồ tùy chỉnh, bản đồ có thể tìm kiếm, chức năng check-in, hiển thị dữ liệu đồng bộ trực tiếp với vị trí, lập kế hoạch lộ trình, hoặc tạo một mashup chỉ là một số ví dụ.

 • Google Maps API có thể thu thập thông tin từ Bạn và từ Thiết bị của Bạn cho mục đích bảo mật.
 • Google Maps API thu thập thông tin được giữ theo Chính sách Quyền riêng tư của nó.

Lưu trữ cục bộ

Lưu trữ cục bộ, đôi khi được biết đến là lưu trữ DOM, cung cấp cho các ứng dụng web các phương thức và giao thức để lưu trữ dữ liệu bên phía khách hàng. Lưu trữ web hỗ trợ lưu trữ dữ liệu lâu dài, giống như cookie nhưng với dung lượng lớn hơn nhiều và không có thông tin nào được lưu trữ trong tiêu đề yêu cầu HTTP.

Phiên

CasinoReviews.net sử dụng "Phiên" để xác định các khu vực của trang web mà bạn đã truy cập. Một Phiên là một mảnh dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi trình duyệt web của bạn.

Cập nhật vào